“DE SKA VARA SOM EN KOMPIS.”

Jönköpingsposten om Läxhjälpen Jönköping

Knappt hade vi öppnat Läxhjälpen Jönköping förrän Jönköpingsposten uppmärksammade det och skrev om oss i en brett upplagd artikel med kommentarer av såväl politiker som “folk på stan´”. Rubriken på förstasidan var “Läxhjälp ger skatterabatt”, en rubrik som var väl vald med tanke på den debatt som pågår med anledning av att även läxhjälp åt gymnasiestuderande ska berättiga till RUT-avdrag för föräldrarna, dvs ge dem möjlighet att bara betala halva kostnaden själva för Läxhjälp i Jönköping.

Lennart Lindblad, Utbildningsansvarig

Du kan läsa hela artikeln här.