SJUNKANDE SKOLRESULTAT I SVERIGE.

Den nya PISA-rapporten som publicerades den 3:e december visar att svenska elevers skolresultat sjunker vid en internationell jämförelse. Orsakerna är flera men en är att lärarna får allt mindre tid att ge eleverna individuell hjälp. Något vi märkt länge i en ökad efterfrågan på privat läxhjälp.
Här kan du läsa Skolverkets sammanfattning av rapporten: Pisa-rapporten