ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ LÄXHJÄLP!

Läxhjälpen Jönköping i NU-tidningen

Till skillnad från tidigare år var det ingen “lågsäsong” för läxhjälp det gångna jullovet och inte heller februarilovet visade någon minskad efterfrågan. Det ökande intresset uppmärksammas allt mer i den pågående skoldebatten i media och nu senast var det NU-tidningen i Jönköping som skrev om vår verksamhet. Läxhjälpen Jönköping i NU-tidningen.