NY ALARMERANDE RAPPORT OM DEN SVENSKA SKOLAN.

Idag presenterades en ny, uppföljande rapport till PISA-undersökningen i december som jämförde skolresultaten i olika länder. Tyvärr var även denna rapport negativ i svenskt hänseende och den kommenteras av OECD:s chef för utbildningsfrågor, Andreas Schleichter med orden: “Dagens 15-åringar med dåliga kunskaper att lösa problem kommer att bli morgondagens vuxna att som har svårt att hitta ett bra jobb”. Det här visar än en gång på behovet av ökat, personligt studiestöd till varje enskild elev, säger vd och utbildningsansvarig på Läxhjälpen Växjö, Läxhjälpen Kalmar och Läxhjälpen Jönköping, Lennart Lindblad. Mer om rapporten kan du läsa här.