RENT HUS – BÄTTRE ÄN LÄXHJÄLP MED RUT?

RUT-avdrag för läxhjälp i Växjö, Kalmar, Jönköping och Lund

Låt oss säga det direkt. Vi driver sedan  några år läxhjälpsföretag i fyra städer. Därför är vi naturligtvis part i diskussionen om läxhjälp med eller utan RUT-avdrag. Men, vårt företags framtid är inte beroende av RUT:s vara eller inte vara. Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas de som vill och har råd att investera i sina barns framtid, oavsett priset för detta.

Däremot är framtiden för barn i familjer som vill investera i sina barns framtid, men har begränsade ekonomiska resurser, beroende av tillgången till subventionerad extra studiehjälp så länge skolan inte får de resurser den behöver.
Vi och de högskolestuderande som arbetar för oss, finner en glädje i att kunna hjälpa elever som skolan inte har resurser att ge extra stöd, detta helt oavsett deras föräldrars ekonomiska förutsättningar. Och vare sig dessa elever strävar mot toppbetyg eller vill rädda sig från underkänt i olika ämnen.
Men visst, inom parentes, självklart vore idealet att vår verksamhet inte fanns/behövdes men nu är verkligheten en annan, tyvärr.
Hur påverkar då ett slopande av RUT-avdraget för läxhjälp men inte för t ex hantverksarbeten eller städning våra elever?
Jo, de ekonomiskt starka kommer att fortsätta stötta sina barn i deras utveckling oavsett RUT eller inte. Liksom de, om de har lust, kan anlita hjälp för städning eller renoveringar, även det med eller utan RUT och ROT.
Men de med en tuff vardagsekonomi, som måste hantera en tuff familjeekonomi varje månad och varken har funderingar på städhjälp eller ett nytt badrum, de kan tvingas välja bort extra studiestöd till sina barn och ungdomar.
En utbredd missuppfattning är nämligen att läxhjälp tack vare rätten till RUT-avdrag är något för samhällets mest välbeställda. Tvärtom, omtanken om sina barn känner ingen skillnad på hög- eller låginkomsttagare, känner ingen skillnad på “samhällsklass eller bostadsort, känner ingen skillnad på ursprungsnationalitet.
Så, låt oss för ett ögonblick se på verkligheten. Vi, med verksamhet i flera städer och nära kontakt med föräldrar och elever, bör rimligtvis ha en bra insikt i hur verkligheten är och vilka som använder våra tjänster idag och vilka som kommer att använda våra tjänster om rätten till ”läxhjälps-RUT” försvinner.
Hur påverkas då familjen med två höginkomsttagare av ett slopat RUT-avdrag? Knappast nämnvärt! För den som vill satsa på läx/studiehjälp till sitt barn och har goda ekonomiska förutsättningar är inte ett timpris som vårt, på 190:- med RUT och 380:- utan RUT, avgörande. Detta sagt med all respekt för pengars värde. Men, för majoriteten av familjerna som anlitar oss, de ”vanliga” inkomsttagarna som måste prioritera familjens utgifter varje månad kan 380:- i stället för 190:- per vecka vara en stor och betungande post.
Det är nämligen så, ser vi närmare på de som anlitar oss, är det definitivt inte de i den absoluta inkomsttoppen som utgör majoriteten. Det är snarare ett genomsnitt av familjerna här i landet som använder sig av våra tjänster.
För att få svart på vitt har vi de senaste veckorna tittat närmare på de som i våras anlitade oss och genomfört ett antal intervjuer med dem på frivillig basis.
Och bland våra uppdragsgivare finns som sagt ett tvärsnitt av de svenska familjerna, precis som för andra ROT- och RUT-tjänster. Men, frapperande många är helt ”vanliga” familjer. Familjer och ensamstående inte minst, som bor i villor, radhus, bostadsrätter och hyreslägenheter. På allt från ”fina” lägen till mindre attraktiva lägen.
En del är ”kärnfamiljer” men många är också ensamstående och många är de familjer med utländsk bakgrund som anlitar oss.
Varför använder sig då dessa grupper av läxhjälp? Varför prioriterar de läx- och studiehjälp åt sina barn i stället för att ”slippa” städa själva eller renovera badrummet?
Jo, på vår förfrågan, säger de tillfrågade att de ser barnen som sin viktigaste tillgång och att de vill ge dem de bästa förutsättningarna inför vuxenlivet. Förutsättningar de inte alltid själva fått.
De föredrar att prioritera sina barn och deras utbildning i stället för att lägga sin begränsade hushållsbudget på städning med RUT, en ny läsplatta eller en semesterresa. De vill ge sina barn det som dagens skola inte har resurser till, ett extra stöd som tryggar deras barns framtid.
Så, kort sagt, ett slopat läxhjälps-RUT slår inte mot de med god ekonomi. De kommer att köpa våra tjänster vare sig de kostar 190:- eller 380:- per timme. De kommer se det som en glädjande ”lyx” de har råd att unna sig och sina barn och som kan ge deras barn ett extra försprång i skolan.
Nej, förlorarna är de med en redan tuff vardagsekonomi, de helt ”vanliga” familjerna och de ensamstående föräldrarna.
En helt annan bieffekt av ett slopat RUT-avdrag för läxhjälp/studiestöd är att antalet sysselsättningstillfällen för de engagerade studenter som arbetar för oss kommer att minska om än inte radikalt. Det är företrädesvis universitetsstuderande som tycker det är roligt att hjälpa yngre studerande samtidigt som de får ett meningsfullt extraarbete som ger en värdefull referens inför framtida yrkesliv.
Till sist, vi är inga ”riskkapitalister” med höga vinstuttag. Vi kan hålla ett lågt pris och ge våra i dagsläget 50-tal timanställda hög sysselsättning, detta trots att vi betalar ut en lön som ligger i genomsnitt 40% högre än om de valt ett extraarbete på t ex en snabbmatskedja. Detta bl a tack vare att arbetsgivaravgiften för majoriteten av våra anställda som är under 25 år är hälften av den för de över 25 år. En konkurrensfördel för dessa yngre, ambitiösa som även den eventuellt försvinner om läx-RUT försvinner.
Men, vi fortsätter och tänker fortsätta vår verksamhet, oavsett om rätten till RUT för läxhjälp/studiehjälp försvinner eller inte.
Vi och våra engagerade lärare trivs med vår verksamhet och vill helt enkelt hjälpa till att ge dagens ungdomar en bra framtid så länge den svenska skolan inte kan erbjuda tillräckligt stöd. Vi hoppas bara att så många som möjligt, oavsett ”samhällsklass”, boendeort, nationalitet eller inkomstnivå även i framtiden ska ha råd att hjälpa sina barn på vägen mot vuxenlivet.

Lennart Lindblad
VD och utbildningsansvarig på Läxhjälpen Växjö,
med verksamhet även i Kalmar, Jönköping och Lund.