LÄXHJÄLPEN LUND HAR ÖPPNAT!

Lagom till höstterminen startade vi Läxhjälpen Lund. Vår fjärde verksamhetsort efter Växjö, Kalmar och Jönköping. Starten har gått bra och kanske har vi fått lite extra draghjälp av den politiska debatten kring om det i framtiden skall vara vara tillåtet …..
Läs mer…

Publicerad den .

RENT HUS – BÄTTRE ÄN LÄXHJÄLP MED RUT?

RUT-avdrag för läxhjälp i Växjö, Kalmar, Jönköping och Lund

Låt oss säga det direkt. Vi driver sedan  några år läxhjälpsföretag i fyra städer. Därför är vi naturligtvis part i diskussionen om läxhjälp med eller utan RUT-avdrag. Men, vårt företags framtid är inte beroende av RUT:s vara eller inte vara. …..
Läs mer…

Publicerad den .

NY ALARMERANDE RAPPORT OM DEN SVENSKA SKOLAN.

Idag presenterades en ny, uppföljande rapport till PISA-undersökningen i december som jämförde skolresultaten i olika länder. Tyvärr var även denna rapport negativ i svenskt hänseende och den kommenteras av OECD:s chef för utbildningsfrågor, Andreas Schleichter med orden: “Dagens 15-åringar med …..
Läs mer…

Publicerad den .

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ LÄXHJÄLP!

Läxhjälpen Jönköping i NU-tidningen

Till skillnad från tidigare år var det ingen “lågsäsong” för läxhjälp det gångna jullovet och inte heller februarilovet visade någon minskad efterfrågan. Det ökande intresset uppmärksammas allt mer i den pågående skoldebatten i media och nu senast var det NU-tidningen …..
Läs mer…

Publicerad den .

VÅRT JULKLAPPSTIPS

Läxhjälpen Växjö stöder Action Aid

ActionAid arbetar för att barn som lever i fattigdom ska få en ordentlig utbildning – även de barn som tvingas arbeta för att hjälpa till att försörja sina familjer. ActionAid ser till att de arbetande barnen har tillgång till flexibel …..
Läs mer…

Publicerad den .

SJUNKANDE SKOLRESULTAT I SVERIGE.

Den nya PISA-rapporten som publicerades den 3:e december visar att svenska elevers skolresultat sjunker vid en internationell jämförelse. Orsakerna är flera men en är att lärarna får allt mindre tid att ge eleverna individuell hjälp. Något vi märkt länge i …..
Läs mer…

Publicerad den .

LÄXHJÄLPEN JÖNKÖPING I TV4.

Höstterminen har just börjat och TV 4 uppmärksammade det snabbt ökande behovet av privat läxhjälp i ett nyhetsinslag den 30:e augusti. Teamet från TV 4 följde med en av våra lärare i Jönköping, Orsa Kerkezi, till Taberg där hon en …..
Läs mer…

Publicerad den .

NU HAR VI ÖPPNAT I KALMAR!

Ryktet om Läxhjälpen Växjö har spridit sig snabbt och vi har fått allt fler förfrågningar från bl a Kalmar om privat läxhjälp. Vi öppnade därför Läxhjälpen Kalmar i september och mottagandet blev mycket bra. Efter bara någon vecka uppmärksammade tidningen …..
Läs mer…

Publicerad den .