Grundskolan

Vi hjälper ditt barn att komma vidare i skolan.

Läxhjälp för elever i grundskolan i VäxjöIbland kan det behövas lite extra hjälp för att komma vidare med pluggandet och få de betyg den studerande vill ha. Och det är inte alltid som vi föräldrar har tid att hjälpa till. Ofta saknar vi också delar av den kunskap som krävs för att stötta våra barn i skolarbetet.

Vad kan då vara bättre än att få hjälp av en studerande med färska kunskaper? En ung, motiverad universitetsstuderande som längtar efter att få använda sina nyvunna kunskaper för att undervisa och stötta ungdomar i deras skolarbete?

Dessutom ser vi ofta att ungdomar upplever det som mer positivt att ta emot hjälp från en utomstående, än från någon förälder. Något som ofta också upplevs som positivt, är att det inte är en betygssättande lärare som ger extrahjälpen utan en person utanför den egna skolan.

Vi erbjuder professionell hjälp med studierna, och anpassar hjälpen efter just ditt och ditt barns behov.

För att säkerställa kvaliteten på undervisningen har vi en kontinuerlig uppföljning med alla våra lärarstudenter. Allt för att vara säkra på att vi alltid erbjuder en effektiv och anpassad hjälp. Samtidigt stämmer vi med jämna mellanrum av med dig och ditt barn för att se så allt fungerar som det ska.

Om du vill inleder vi samarbetet med ett första provpass på 60 minuter innan du bestämmer den fortsatta omfattningen av studiehjälpen.