Kategorier
Skola

Välja förskola – tänk på det här

Att välja förskola är ett viktigt beslut. Den plats där ditt barn ska tillbringa en stor del av sin uppväxt kommer påverka barnets utveckling och mående.

När det är dags att välja förskola till ditt barn finns det en mängd faktorer att ta hänsyn till. Det är ju ett mycket viktigt beslut som påverkar en stor del av barnets uppväxt. Att både du som förälder och ditt barn är trygga med personalen på förskolan är såklart det allra viktigaste. Men det finns även andra saker att ta hänsyn till.

Under de första tre åren av barnets liv utvecklas hjärnan i rekordfart. Under de här åren är anknytningen till de viktiga vuxna – föräldrarna och kanske andra vuxna – väldigt viktig. Att få knyta an i lugn och ro främjar hjärnans utveckling som inget annat.

Att välja förskola – storleken på barngruppen

Därför är det mycket viktigt att de barn som börjar på förskolan under sina tre första år i livet får komma till en lugn och trygg miljö. Det är av stor vikt att barngrupperna för de minsta barnen är små. Skolverket rekommenderar ett maxantal på tolv barn, med minst tre vuxna på heltid. Medan en del förskollärare hellre hade sett sju–åtta barn, för att kunna knyta an och ge barnen trygghet och stabilitet.

För de lite större barnen, tre till fem år, ligger fokus lite mer på lek och socialt samspel. Där är det viktigt att förskolans miljö bjuder in till fri lek och fantasi. Men även här ses stora fördelar för barnets utveckling och psykiska mående om barngruppen inte är alltför stor. Skolverkets rekommendation är högst femton barn, med tre vuxna.

Att välja förskola – olika pedagogiska inriktningar

För att kunna välja en förskola som passar ditt barn bäst är det bra att besöka några olika förskolor. En stor fördel är såklart om förskolan finns geografiskt nära – det underlättar vardagen med lämningar och hämtningar. Men ni ska även känna er trygga med miljön och personalen. En del förskolor har särskilda pedagogiska inriktningar. Läs gärna på innan om de olika alternativ som finns, så att du vet vad som passar er som familj, och framför allt barnet, bäst.

Om starten är bra så är chansen stor att vistelsen på förskolan känns bra och trygg. Därför är det viktigt att inskolningen får ta den tid som behövs. De allra flesta barn behöver åtminstone ett par veckor på sig för att lära känna personalen tillräckligt väl för att vara trygg när föräldrarna måste gå hem. Ta reda på hur inskolningen ser ut på den förskola ni ska välja.

Ska du snart välja förskola för dina barn? Läs mer på denna hemsida: dibber.se